ağıllı-başlı

ağıllı-başlı
sif.
1. Yaxşı, layiqli, lazımi şəkildə, qaydalı, sanballı, əməlli. <Əsgər bəy:> Heydər bəy, bu niyyətdən düş, mənə bir on beş gün möhlət ver, mən sənə toy xərci hazır edim, ağıllı-başlı toy elə! M. F. A.. <Hacı Həsən:> Sənin dərdin az qalıb məni çürütsün. Xalqın da uşaqları dərs oxuyublar. Odur, hamısı ağıllı-başlı adam olublar, . . amma sən gecə-gündüz kefli. C. M.. Gəncdir, qoy getsin girsin darülfünuna, bəlkə orada işlər, məlumatını artırar, ağıllı-başlı bir adam olub çıxar. Qant.. // Zərf mənasında. <Cahan:> Sən bir ağıllı-başlı mənə nağıl et görüm, necə qız alarsan. Ü. H.. Rüstəm kişi Qaraşa ağıllı-başlı toy qurmaq fikrində idi. M. İ..
2. Çoxlu, xeyli, qiymətli. <Tarverdi:> Amma böyük sandıqdır, yəqin ki, bunun içində ağıllı-başlı mal var. M. F. A..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • başlı — sif. 1. Başı, təpəsi olan. 2. məc. dan. Ağıllı, zehinli, çox bilikli. Dünən <Abbasın> evinə gələn kim imişsə, başlı adam imiş, «içərilərdən» gəlmişmiş. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fərli-başlı — bax ağıllı başlı 1 ci mənada. Fərli başlı geyim. Bayılın neft verən mədəni, düzdür, çoxdur; Fərli başlı ora ki getməyə bir yol yoxdur. Ə. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əqilli-başlı — bax ağıllı başlı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döyülmək — məch. 1. Əl və ya başqa bir şeylə vuraraq əziyyət verilmək; kötəklənmək, əzişdirilmək. Bərk döyülmək. – Bir də görürdün <Dəli Səməd> döyüldüyü yerdə, gözləri yaşlı qəhqəhə çəkib gülürdü. Ç.. <Əhməd:> Təqsir onda, amma döyülən mən. Ə.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eşq — is. <ər.> 1. Sevgi, məhəbbət, sevda, böyük istək hissi, sonsuz bağlılıq. Vətən eşqi. Övlad eşqi. Həyat eşqi. – Can vermə qəmi eşqə ki, eşq afəti candır; Eşq afətican olduğu məşhuri cahandır. F.. Dilidivanə sevər can tək o zülfi siyəhi;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəllə — is. <fars.> 1. Baş. Kəlləsindən vurmaq. – Ox atma sən bu daşa; Bu qayaya, bu daşa; Düşməni elə vur ki; Kəlləsindən bud aşa. (Bayatı). Misri qılınc kəllələri kəsəndə; Bağırsaqlar cəmdəklərə dolana. «Koroğlu». Kəllə vurmaq – başı ilə vurmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müalicə — is. <ər.> 1. Xəstəni sağaltmaq üçün tibbi vasitələr tətbiq etmə. Müalicə yaxşı nəticə verdi. – Toğrulun yarası o qədər də ağır deyil, müalicəsinə başlanmışdır. M. S. O.. Müalicə Tapdığı yaxşı ayağa qaldırdı. Ə. Ə.. Müalicə etmək – sağaltmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məsrəfli — sif. 1. Sərf olunan, məsrəf olunan. 2. məc. dan. Faydalı, ağıllı başlı. Mən də deyirəm, bəs kişinin qızı ağzını açıb məsrəfli bir söz söyləyəcək. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • — is. 1. Fəaliyyət, çalışma, zəhmət, əmək. Əqli iş. Fiziki iş. İş görmək. Elmi iş. İşlə məşğul olmaq. – İş insanın cövhəridir. (Ata. sözü). İş rəncbərin, güc öküzün, yer özününkü; Bəyzadələri, xanları neylərdin, ilahi! M. Ə. S.. İş nə qədər qızğın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”